Milas Özel İzan Sağlık Hastanesi
30/12/2014
03/12/2008 Tarihli İşitme Cihazı Yönetmeliği
21/04/2015

Türk İşaret Dili Sözlüğü

Türk işaret dili      Türk İşaret Dili Sözlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından okullardaki Türk işaret dili sözlüğü ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanmıştır. Sözlük’te 1986 kelime ve deyim yer almaktadır. Sözlük’te sözcüklerin anlam karşılıkları değil kavramların işaret dilindeki karşılıkları verilmektedir.

Ellerin ve parmakların aldığı biçimler ve hareketlerin yönü anlatılarak işaret dili öğretiminde kolaylık sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca her kelime için resim ve el biçimi de ayrıca verilmektedir. Sözlük’te işaret dili kullanıcılarının gündelik hayatta en çok ve en yaygın olarak kullandıkları sözcüklere yer verilmiştir.

İşitme engelli insanların kısmen de olsa ihtiyaçlarına cevap vereceği umut edilen Sözlük, hem basılı hem de ağ ortamında kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

Sözlük’ün ilgililerin ve kullanıcıların eleştiri ve ihtiyaçları doğrultusunda ağ ortamındaki sürümünün yenilenmesi düşünülmektedir.

 

ÖN SÖZ, SUNUŞ, TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ’NÜN KULLANILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Türk İşaret Dili Sözlüğü

A –  B  –  C  –  Ç  –  D

E  –  F  –  G  –  Ğ  –  H

I  –  İ  –  J  –  K  –  L

M  –  N  –  O  –  Ö  –  P

R  –  S  –  Ş  –  T  –  U

Ü  –  V  –  Y  –  Z


A Turk isaret diliA

Her iki el göğüs hizasında, sağ elin işaret parmağı ve orta parmağı açık öbür parmaklar kapalıdır.

Sol elin işaret parmağı, sağ elin iki parmağının ortasından geçecek şekilde tutulur.

Şekil olarak A harfi hayal edilir.


B Turk isaret diliB

Her iki el göğüs hizasında, başparmak ve işaret parmağı birleştirilir. (O el)

İki el resimdeki gibi yanyana getirilir.


C Turk isaret diliC

Sağ el omuz hizasında, işaret parmağı ve başparmak açık öbür parmaklar kapalıdır. (C el)

El öne doğru hareket ettirilerek C harfi işaret edilir.


Ç Turk isaret diliÇ

Her iki el göğüs hizasında, sol el işaret parmağı ve başparmak açık öbür parmaklar kapalı (C el) biçiminde, el öne doğru çıkarılır.

Sağ el işaret parmağı açık öbür parmaklar kapalı, sağ el işaret parmağı resimdeki gibi sol elin başparmağının üzerine konulur.


D Turk isaret diliD

Her iki el göğüs hizasındadır.

Sağ elin işaret ve başparmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır (C el).

Sağ elin açık parmaklarının uçları, sol el işaret parmağına değecek biçimde tutulur.


E Turk isaret diliE

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları kapalıdır.

Sol elin serçe ve başparmağı kapalı öbür parmaklar açıktır.

Sağ el, sol elin açık parmaklarının üstüne konur.

 


F Turk isaret diliF

Her iki el karın hizasındadır.

Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları kapalıdır.

Sol elin işaret ve başparmağı açık, öbür parmaklar kapalı (L el), sağ elin işaret parmağı sol elin başparmağına paralel gelecek şekilde işaret parmağının üzerine konur.

 


G Turk isaret diliG

Her iki el göğüs hizasında, işaret ve başparmaklar açık, kıvrık, öbür parmaklar kapalı (C el) biçimdedir.

Sol elin açık parmakları arasına sağ elin işaret parmağı getirilir (başparmaklar üstüste konur).

 

 


Ğ Turk isaret diliĞ

Her iki el göğüs hizasında, işaret ve başparmaklar açık, kıvrık, öbür parmaklar kapalıdır (C el).

Sol elin açık iki parmağı arasına sağ elin işaret parmağı getirilir.

Her iki el çene altında sağa sola sallanır.

 


H Turk isaret diliH

Her iki el göğüs hizasındadır.

Sol el işaret ve serçe parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır.

Açık parmakların uçları aşağıyı gösterecek şekildedir.

Sağ el işaret parmağı, sol elin açık parmaklarının üzerine konur.


I Turk isaret diliI

Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları kapalı ve sağ el yüz hizasından öne doğru itilir.


İ Turk isaret diliİ

Her iki el göğüs hizasındadır.

Sol elin işaret parmağı açık, sağ el sol işaret parmağının üzerinde sağ elin başparmağı, işaret parmağı ve orta parmağı birbirine sürtülür (şıklatılır).


J Turk isaret diliJ

Sol el işaret ve başparmağı açık, öbür parmakları kapalıdır.

Sağ elin işaret parmağı ile sol elin işaret parmağından başparmağa doğru kaydırma hareketi yapılır.


K Turk isaret diliK

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları ve orta parmakları açık, öbür parmaklar kapalıdır.
Sağ elin açık parmakları resimdeki gibi sol elin işaret parmağının kıvrım noktasına konur.


L Turk isaret diliL

Sağ el karın hizasında, işaret parmağı ve başparmak açık, öbür parmaklar kapalıdır (L el).

Avuç içi dışarıya bakacak şekilde el öne doğru itilir.


M Turk isaret diliM

Her iki el göğüs hizasında, işaret ve orta parmak açık, öbür parmaklar kapalıdır (V el).

İşaret parmaklarının uçları birleştirilir.

Bir M harfi oluşturulur.


N Turk isaret diliN

Her iki el göğüs hizasında, sol elin işaret parmağı ve orta parmak açıktır (V el).

Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır.

İşaret parmakları birbirine dokundurulur.

N harfi oluşturulur.


O Turk isaret diliO

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı ve başparmak birbirine dokunacak şekilde, öbür parmaklar açıktır.


Ö Turk isaret diliÖ

Her iki el göğüs hizasında, sol elin işaret ve başparmağı birbirine bitişik, avuç içi karşıya bakacak şekildedir.

Sağ el, sol elin üzerinde sağa sola nokta koyar gibi şıklatılır.


P Turk isaret diliP

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık; orta parmak kıvrık ve işaret parmağına yaslanmış şekilde, öbür parmaklar kapalıdır.


R Turk isaret diliR

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık orta parmak kıvrık ve işaret parmağı üzerinde öbür parmaklar kapalıdır.

Ardından sol elin işaret parmağı sağ orta parmağın ucuna konur.


S Turk isaret diliS

Her iki el göğüs hizasında, her iki el işaret ve başparmağı açık, öbür parmaklar kapalı (C el), sağ elin başparmağının ucu sol elin işaret parmağı ile birleştirilir.


Ş Turk isaret diliŞ

Her iki el göğüs hizasında, işaret ve başparmaklar açık, öbür parmaklar kapalıdır (C el).

Sağ elin başparmağının ucu, sol elin işaret parmağı ile birleştirilir.

Sağ elin işaret ve başparmağı şıklatılır.


T Turk isaret diliT

Sağ el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, öbür parmaklar kapalıdır (T el).


U Turk isaret diliU

Sağ elin işaret ve başparmağı açık, öbür parmakları kapalıdır.

Açık parmakların uçları yukarıya gösterir şekilde el göğüs hizasında tutulur.


Ü Turk isaret diliÜ

Sağ el işaret ve başparmak açık, öbür parmaklar kapalı, parmak uçları yukarıyı gösterir şekilde el göğüs hizasında tutulur.

Sol elin parmakları sağ elin üzerinde şıklatılır.


V Turk isaret diliV

Sağ el işaret ve orta parmak açık öbür parmaklar kapalı (V el) sağ göğüs hizasında parmak uçları yukarıyı gösterecek şekilde tutulur.


Y Turk isaret diliY

Her iki el göğüs hizasında, sol elin işaret ve orta parmak açık, öbür parmaklar kapalı (V el) ve avuç içi karşıya bakacak şekilde; sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır.

İşaret parmağı sol elin üzerine konur.

Bir Y harfi yapılmış olur.


Z Turk isaret diliZ

Her iki el göğüs hizasında, sağ el işaret parmağı açık öbür parmaklar kapalıdır.

Sol elin işaret ve orta parmağı açık öbür parmaklar kapalıdır(V el).

İşaret parmağının eklem yerine sol elin işaret parmağı konur.

Z harfi oluşturulur.


 

Alıntı: www.tdk.gov.tr