ERA Testi
19/12/2014
İşitme Engelliler Federasyonu
23/12/2014

Timpanometri

Orta kulağın iç basıncını ölçmeye yarayan tanı testtir. Hastada uygulaması çok kolay ve acısızdır. Bebeklerde dâhil her hastada uygulama yapılabilmektedir. Basınç ölçümünün yapılabilmesi için kulak zarının delik olmaması gerekir.

Dış kulak yoluna sokulan bir prob ile orta kulaktaki basıncı ölçülür. Sonuçlar timpanogram denilen bir grafik üzerinde yazılı olarak çıktı alınarak, orta kulak basınç değeri elde edilir.

Timpanogramda normal orta kulak basıncında bir tepe noktası vardır ve bu tepe noktası üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.

Timpanogramda sonuçlar temelde 3 ayrı tipte değerlendirilir.

A Tipi Timpanogram: Aşağıdaki grafikte görünen A tipi timpanogram, normal orta kulak hava basıncını göstermektedir. +50 ile -50 daPa arası normal olarak kabul edilmektedir.

A tipi timpanogram, kendi içinde 3 alt gruba ayrılmaktadır.

Tip A: Normal orta kulak basıncı.

Tip As: Otoskleroz, kemikçik zinciri fiksasyonu ve orta kulak efüzyonları

timpanogramTip Ad: Kemikçik zinciri kopukluklarını göstermektedir.

B Tipi Timpanogram: Aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi tepe noktası olmayan düz eğri şeklindedir.

Orta kulak efüzyonlarında karakteristiktir. Kulak zarını kapatan buşonlarda ve kulak zarı perforasyonlarında görülmektedir.

Probun kulak kanalına yanlış yerleştirilmesinden ve kapatmaması durumunda da bu eğri görülmektedir.

C Tipi Timpanogram: Aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi tepe noktası normal sınırlarda ama eğri sola kaymış şekilde -100 ile -400 arası negatif basınç varlığını göstermektedir.

Östaki disfonksiyonu ve otitis media durumlarında negatif basınç eğrisi görülmektedir.