19/12/2014

Timpanometri

19/12/2014

ERA Testi

19/12/2014

ECoG Testi

19/12/2014

ABR Testi

19/12/2014

Akümetri, Diapozon Testleri

19/12/2014

Odyometrist

ODYOMETRİ TEKNİKERİ TANIM Odyometri Teknikeri; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Odyometri Programlarından mezun; endikasyonu belirlenmiş hastalara ilgili ekipmanı kullanarak gerekli testleri uygulayan, tanıya yardımcı, sağlık meslek mensubudur. […]