Dış kulak, orta kulak, iç kulak veya işitsel yollarda meydana gelen patolojiler sonrası çevredeki seslerin algılanamamasıdır.

İşitme Kaybının Dereceleri
0-25 dB Normal İşitme Sınırları
26-40dB Çok Hafif Derece işitme Kaybı
41-55dB Hafif Derece İşitme Kaybı
56-70 dB Orta Derece işitme Kaybı
71-90 dB İleri Derece İşitme Kaybı
91 ve üzeri dB Çok İleri Derece İşitme Kayb


İŞİTME KAYIPLARI (LOKALİZYON)

1-) İletim tipi işitme kayıpları

2-) Sensorinöral tip işitme kayıpları

3-) Santral tip işitme kayıpları

İLETİM-MİX TİPİ İŞİTME KAYBI YAPAN HASTALIKLAR

İşitme kaybı: Kulak kepçesi (auricula), dış kulak yolu, kulak zarları, orta kulak seviyesinde ortaya çıkan patolojiler sonucunda gelişen işitme kayıplarıdır.

Odyometrik olarak: Normal veya normale yakın kemik yolu eşiklerine hava iletim yolunda, değişik derecede kayıplar eşlik etmektedir. Hava–kemik yolu açıklığı arası farklılık hiçbir zaman 70dB’den fazla olmaz.

1)AURICULA VE DIŞ KULAK LEZYONLARI :

a)Konjenital anomaliler

b)Dış kulak yolu stenozu

c)Otitis eksterna

d)Som (Seröz otitis media )

e)Kom (Kronik otitis media )

f)Otosclerosis

g)Travmalar

h)Tümörler

j)Buşonlar

k)Yabancı cisimler

  1. l) Egzositozlar

2) KULAK ZARINA AİT LEZYONLAR:

MYRİNGİTİS

MYRİNGOSCLEROSİS

ZAR PERFORASYONLARI

√ Santral

√ Atik

√ Marjinal

√ Subtotal ve total

3) ORTA KULAK LEZYONLARI:

-Konjenital malformasyonlar

-Tuba disfonksiyonu

-Akut otitis media

– Çocukluk çağının en sık görülen rahatsızlığı

– Ani gelişen orta kulak iltihabı

– Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra tuba yoluyla mikroorganizmaların orta kulağa ulaşması söz konusudur.

SENSORYNEURAL İŞİTME KAYIPLARI

İç kulak ve iç kulak sinirine ait patolojilere bağlı olan işitme kayıplarıdır.

Odyometrik olarak; kemik yolu ve hava yolu eşikleri normal sınırların dışında değişik derecelerde eşlik etmektedir. Hava-kemik aralığı yoktur, çakışıktır.

1)KOKLEAR LEZYONLAR:

a)Heriediter hastalıklar(Genetik )

b)Enfeksiyonlar (Labirentit )

c)Menire hastalığı

d)Presbiakuzi

e)Ototoksite

f)Akustik travma

h)Travmalar

j)Glomus jugulara tümörleri

2)RETROKOKLEAR LEZYONLAR:

-Travma

-Tümörler

-Enfeksiyonlar(Kızamıkçık, Menenjit)

-Doğum travması(Anoksi)

-Eritroblatotis fetalis(Kan uyuşmazlığı)

-Nörolojik hastalıklar

İşitme kaybı sınıflaması

1-) Konjenital = Doğum öncesi

2-) Akkiz = Sonradan oluşan