Tam Kanal İçi İşitme Cihazı
19/12/2014
Kulak Anatomisi
19/12/2014

SES:

Madde’den oluşan bir ortamda yayılan mekanik bir titreşim dalgası’dır.

İŞİTME:

İşitme akustik enerjinin kulak oluşumları ve işitme siniri vasıtasıyla beyne iletilmesi burada sentez edilmesi ve ses olarak algılanmasıdır.

ODYOMETRİ:

Kişinin işitsel uyarılara göstereceği tepkinin izlenmesi yoluyla, işitme tekniğinin ölçülmesi için uygulanan bir “ Psiko-fizik girişim” olarak ta tanımlanabilir. İşitmeyi inceleyen bilim dalına “Odyoloji” denir.

İşitme iki şekilde gerçekleşir.

1-) Hava yolu iletimi ( Air Conduction –AC ) persepsiyonu
2-) Kemik yolu iletimi ( Bone Conduction –BC ) persepsiyonu

1-) Hava yolu persepsiyonu; Dış kulaktan başlayıp, timpan zarı ve kemikçik zinciri yolu ile iletilerek kokleadaki nöro epitial hücreleri uyarması üzerine kurulmuştur.

2-) Kemik yolu persepsiyonu ; Koklea, çevresindeki kortikal kemik yapının iletmiş olduğu ses enerjisi yolu ile uyarılmaktadır. Bu şekilde kemik yolu işitme gerçekleşmektedir.

FREKANS:

frekanss
Bir saniyede oluşan titreşim sayısı’dır. Ses frekansının birimi Hertz (Hz)‘dir. İnsan kulağı frekansı 16 – 20.000 Hz arasındadır.

ULTRASUBSONİK – 16–20.000 – ULTRASONİK

 

PERYOT:

Titreşim dalga boyunu ölçmek için geçen zaman. Yüksek frekansların dalga boyu daha kısa, alçak frekansların dalga boyu daha uzun’dur.

DESİBEL:

desibell

İnsan kulağının işitebildiği en küçük ses şiddetidir.
Fısıltı 30 dB,
konuşma 40–60 dB ,
bağırma 80–90 dB’dir.

_dB SPL (dB Sound Pressure Level)          Ses Basınç Seviyesi,

_dB HL  (dB Hearing Level )                     İşitme Seviyesi,

_dB SL  (dB Sensitivity Level )                 Duyarlılık Seviyesi.

GÜRÜLTÜ:

İstenilmeyen seslerdir. Periyodik olmayan dalga boyu yani düzenli olmayan dalga boyudur.

_WN ( Witht Band )             Beyaz gürültü

_NBN ( Dar Band )               Nera gürültü

_PN                                       Pembe gürültü
OBJEKTIF TESTLER

  1. Elektrokohleografi (ECoG)
  2. Evoked Respons Auditive (ERA)
  3. Elektrodermal Odiogram (Artik kullanilmiyor)

Non-organik işitme kayıpları için testler:

Tek veya çift taraflı olarak işitmelerinin azaldığı veya tam sağır oldukları

İddiasında olan kişilerin durumunu incelemek için yapılan testlerdir. Tekrarlanan saf

Ses odyometre sonuçlarının uyumsuz olması halinde şüphelenilmelidir. Bu kişiler

genellikle işitme kayıplarından maddi veya manevi fayda sağlayabilecek şahıslardır.

—Strenger testi

—Teal testi

—Lombard testi

—Delayed Speech Feedback

—Stapedial refleks testi

—OAE

—BERA