Bodrum
19/12/2014
Kulak Arkası İşitme Cihazı
19/12/2014

ODYOMETRİ TEKNİKERİ

odyometri

TANIM

Odyometri Teknikeri; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Odyometri Programlarından mezun; endikasyonu belirlenmiş hastalara ilgili ekipmanı kullanarak gerekli testleri uygulayan, tanıya yardımcı, sağlık meslek mensubudur.

Odyometri Teknikeri Görev, yetki ve Sorumlulukları

 1. a) Hastaların klinik değerlendirilmesi amacıyla gerekli ekipmanı kullanarak, saf ses ve konuşma odyometrisi, ileri odyolojik tetkikler yapar ve bunların test sonuçları ile ilgili. İşitme kaybı, çeşidi, seviyesi ve hastanın kooperasyonu ile ilgili bilgileri test formuna kayıt eder.
 1. b) Gerekli durumlarda ilgili uzman denetiminde; çocuk odyometrisi(0-6 yaş), vestibüler testler, otoakustik emisyon uygulamaları ve elektrofizyolojik testleri yapar.
 1. c) Ülke düzeyinde, planlanan işitme taramalarında odyometrik testleri uygular ve kayıtlarını tuıtar.
 1. d) İşitme cihazı gereken hastaya, işitme cihazı analizi ve gerçek kulak ölçümü (REM) sistemlerini kullanarak uygun işitme cihazı konusundaki önerisini sunar, hasta memnuniyetini izler.
 1. e) Çevre ve işyeri gürültüsünü çeşitli ölçme araçları ile ölçer.
 1. f)  Kullandığı ekipmanın bakım, onarım ve kalibrasyonunun yapılmasını sağlar.
 1. g) Görevi ile ilgili her türlü kaydı tutar.
 1. h) Yapılacak işlemler hakkında, hastaya ve/veya hasta yakınına gerekli bilgiyi verir.
 1. i) Mesleki gelişimleri takip etmek için eğitim amaçlı kurs, seminer, kongre gibi etkinliklere katılır.
 1. j) Odyoloji ünitesindeki odyometri stajyerlerinin eğitimlerinde görev alır.

*http://www.odyometrist.com

İnsanların işitme bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımı ile saptayan ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirleyen ve uygulayan, gerekli durumlarda konuşma tedavisi veren kişidir.

GÖREVLER

Kulak-Burun-Boğaz KBB uzman hekiminin hastayı muayenesinden sonra kulak hastalıklarının tanısı ve tedavi şeklinin belirlenmesinde yardımcı bir laboratuar hizmeti olan odyoloji testleri uzman hekimin isteği doğrultusunda uygular,
İşitme ölçümü yapar ve test sonuçlarını uzman hekime sunar,
Ağır işiten hastalara işitme cihazı uygular,
Gerektiğinde konuşma tedavisi verir,
Okullarda ve fabrikalarda işitme taramaları yapar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Odyometrist olmak isteyenlerin;
Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
Biyoloji, elektronik ve fizik konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
Hasta insanlara yardım etmekten hoşlanan,
Sorumluluk sahibi, dikkatli ve titiz,
Hoşgörülü ve sabırlı kimseler olmaları beklenir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Odyometristler hastanelerde ve muayenehanelerde, özel eğitim merkezlerinde görev yaparlar. Görev yeri sessiz ve temizdir. Bazen işitme bozukluğu olan küçük çocuklara ve özürlülere işitme testi uygulamakta zorlukla karşılaşılabilirse de iş genellikle rahat ve tehlikesizdir. Çalışmaları sırasında yoğun olarak kulak, burun, boğaz KBB uzman hekimleriyle, teknisyenlerle, hasta ve hasta yakınlarıyla, zaman zaman çocuk gelişim uzmanlarıyla iletişim halindedirler. Yeni yönetmelik çerçevesinde işitme cihazı satış ve uygulama merkezlerinde sorumlu müdür olarak görev yapabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Tıp fakültelerinin sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının “Odyometri” ön lisans programında verilmektedir.

Meslek liselerinin Tıp Elektroniği, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Tıbbi Sekreterlik, Tıp Sekreterliği, Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümlerinden mezun olanlar “Odyometri” önlisans programına sınavsız olarak girebilirler.

Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB)’leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-1“ puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Odyometri eğitim programı 2 yıl olup, eğitim pratik ve teorik olarak verilmektedir.

Odyometri programının;

1, yılında : matematik, bilgisayara giriş, fizik, işitme kayıpları ve kliniğe giriş, iletişim becerileri, otorinolarengoloji, işitme ve ölçümü, akustik fizik, psikolojiye giriş ve gelişim psikolojisi, iletişim problemli, cocuk psikolojisi, anatomi ve fizyoloji, türk dili, biyoloji, temel yabancı dil (ingilizce).

 1. yılında : Otonöroloji, halk sağlığı, işitme, ilk yardım, denge, meslekte etik, odyometride ileri test yöntemleri, konuşma gelişimi, çocuk testleri, işitme cihazlarının tanıtımı, klinik uygulama, objektif test yöntemleri, atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersler alınmaktadır. Ayrıca birinci sınıfın sonunda ve ikinci sınıfın sonunda 20 gün yaz stajı vardır.
  Eğitimini başarı ile tamamlayanlar “”Odyometri” ön lisans diploması” ve “Odyometrist”
  unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanları, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı sağlık kuruluşlarıyla, özel hastanelerde, özel işitme testleri uygulayan merkezlerde görev yapabilirler. Halen hastanelerde ve diğer ilgili kuruluşlarda odiyometrist kadrosu bulunmamaktadır.

Yüksekokul mezunu elemanlar, sağlık teknisyeni (aslında teknikerlerdir) kadrolarında çalışmak durumunda kalmaktadır. Kadro sorununun çözülmesi beklenmektedir. Kulak-Burun-Boğaz Kliniklerinin çoğunda, odiyometristin görevlerini, bir iki aylık kurslarla yetiştirilmiş ve bu servislerde deneyim kazanmış hemşireler yapmaktadır.

Odiyometri yeni gelişen bir daldır. Bu alanda yetişmiş elemanların artmasıyla, özellikle Kulak-Burun-Boğaz Servislerinde odiyometristlerin çalıştırılmasının yaygınlaşması beklenmektedir. Ayrıca, işitme engelliler okullarında da görev alabilirler. Sağlığın her alanında olduğu gibi, bu alanda da yetişmiş bilgili elemanlara ihtiyaç vardır. Yeni yönetmelik çerçevesinde işitme cihazı satış ve uygulama merkezlerinde sorumlu müdür olarak görev yapabilirler.

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Yüksekokul eğitimi süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak, mezuniyet sonrası geri ödemek üzere, Kredi ve Yurtlar Kurumu’ ndan öğrenim ve harç kredisi alınabilir.
Halen hastanelerde sağlık teknikerliği kadrosu bulunmadığından, mezunlar sağlık
teknisyeni olarak göreve başlamaktadır. Ön lisans mezunu bir sağlık teknisyeni göreve l0. derecenin 2. kademesinden başlamakta ve derecesine göre maaş almaktadır. Odiyometristler asgari ücretin yaklaşık 3 katı maaş almaktadır. Bu miktar, çalışılan kuruma göre küçük de olsa bazı farklılıklar göstermektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

“Odyometri” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde, Fizik, İşitme Engelliler Öğretmenliği lisans bölümlerine geçebilirler.
Yararlanılan kaynaklar;
– www.iskur.gov.tr
– Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans  Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu.
– www.osym.gov.tr (2010 ösym kılavuzu)
– www.shmyo.ankara.edu.tr