ABR Testi
19/12/2014
ECoG Testi
19/12/2014

OtoAcustic Emissions  (OAE) Oto Akustik Emisyon

oae_cihaz

İnsanların ve hayvanların dış kulak yollarından tespit edilen hafif şiddette akustik enerji yayılımlarıdır.

OAE ölçümü, hastanın aktif katılımını gerektirmeyen, ağrısız ve objektif bir testtir.

OAE’lar, Spontane Oto akustik Emisyonlar (SOAE) ve Evoked Oto akustik Emisyonlar (EOAE) olmak üzere iki çeşittir. Dış saç hücrelerinin fonksiyonlarıyla oluşan OAE’lar ile iç saç hücrelerinin sesi algılama hassasiyetinde artma, bazilar membranla olan etkileşim ile ses frekansının daha ince ayarının sağlanması ve koklear dinamik menzilinin artma özelliklerini meydana getirir.

OAE ölçümleri sessiz bir ortamda yapılmalıdır. OAE’lar koklear fonksiyonların monitorizasyonunda saf ses odyometreye göre bazı üstünlüklere sahiptirler. Hastanın sadece pasif koperasyonu ile objektif bir cevap noninvaziv olarak ölçülebilir. Ölçümler modern cihazlarla kısa sürede ve kolayca yapılabilir.

oae-(1)OAE’lar kokleanin durumuna karsı yüksek sensitiviteye ve spesifiteye sahiptir. Pür ton odyogramda görülemeyen hafif koklear fonksiyon değişiklikleri, OAE’da önemli değişikliklere neden olur.

OAE’lar erişkinlerde koklear fonksiyonu değerlendirmek için kullanılan noninvaziv bir test olup, prenöral koklear reseptör mekanizmasının sese normal şekilde cevap verip vermediğini gösterir. Emisyonlar frekans-spesifik olduğundan kokleanin farklı kısımları hakkında bilgi almak mümkündür. Koklear mekaniği bu kadar hızlı, noninvaziv, objektif, hassas ve frekans seçiciliği göstererek ölçen daha spesifik bir test yoktur.

 

OAE’larin Klinik Uygulamaları

  • Orta Kulak Hastalıkları
  • Infantlarda Tarama
  • Akustik Nörona
  • Meniere Hastalığı
  • Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı
  • Akut İşitme Kaybı
  • Ototoksisite
  • Hipoksi-Anoksi
  • Tinnitus
  • Efferent Koklar Fonksiyon

 

Klinik Uygulamalar

oaeOAE’lar, klinikte uygulanmaya değer birçok özelliklere sahiptirler. Çok pahalı değildir, cihazın kendisi çok ileri bir teknolojiyi gerektirmez, kısa bir eğitim ve öğretim ile öğrenilebilir, çabuk ve güvenilir sonuçlar verir.

Kokleanin en frajil reseptör hücresi olan dış saç hücre fonksiyonlarını spesifik olarak ölçer. Objektifliği sayesinde rutin prosedürlerle güvenilir olarak test edilemeyen hastalar; yeni doganlar, infantlar, 3 yasından küçük çocuklar, ototoksik ilaç kullanan ağır hastalar, lisan sorunu olanlar, multipl sakatlıkları olanlar, koperasyon güçlüğü çeken yaslılar ve simülasyon yapanlarda rahatlıkla uygulanabilir.

OAE’larin tek basına ölçülmesi ile klinik bir karara varmak hatalı olur, bu nedenle pür ton odyometri, konuşma odyometresi, timpanometri, akustik refleks ölçümü ve gerekirse BERA yapılarak bir test baterisi ile klinik problemler çözülmelidir.

Pür ton odyogramda orta veya ileri derecede işitme kaybı varken, EOAE’larin normal olarak kaydedilmesi simülasyonu akla getirmelidir.