Kulak Anatomisi
19/12/2014
ABR Testi
19/12/2014

Akümetri;

Kulağın işitme fonksiyonlarının incelenmesi amacıyla yapılan muayene yöntemidir.

Fısıltı testi;

6-7mt. Uzaklıktan bir kulağı kapatıp (ıslak pamuk vb.) inkspiryum veekspiryum yaptıktan sonra kalan ses ile test yapılır.

46 – Kalın ve alçak frekans

88 – İnce ve yüksek frekans vb.

İnkspiryum = Nefes almak

Ekspiryum = Nefes vermek

Diapozon testleri

(512 Hz , 1024 Hz) kemik yolu ile en iyi işitilen en iyi frekanslardır. 4 ana test şekli vardır.

  •  Weber
  •  Rinne
  •  Shwabah
  •  Gele

1-Weber;

Kemik yolu persepsiyonu’nu inceler. ( Alın, burun kökü, diş ve çene) yüzün orta kısımlarına diapozon konulur. Hastaya nereden duyduğu sorulur.

*Ortadan duyuyorsa = eşit

*Sağdan duyuyorsa = sağa lateralize

*Soldan duyuyorsa = sola lateralize

Normal İşitme = Her iki taraftan eşit duyulur.

Sensorineural T.İ.K. = Sağlam kulak tarafından duyulur.

İletim T.İ.K. = Hastalıklı kulak tarafından duyulur. ( Dış ortamda 30 dB civarında olan fon gürültüsü mevcuttur. Bu sağlam kulağa maskeleyici etkiye yol açar.)

2 – Rinne;

İki kulakta ayrı ayrı değerlendirilir. Hava ve kemik yolu değerleri karşılaştırılır. Önce kemik yolu sonra hava yoluna bakılır. Kemik yolu persepsiyonu, diapozonu mastoide koyularak ölçülür.

Normal İşitme = Hava yolu kemik yolu ile işitmeden 2 kat fazladır.

Kemik yolu= hava yolu/2 Rinne ( + )

Sensorineural T.İ.K. = Ptalojik kayıp, hava ve kemik yolu iletişim oranı bozulmamış, işitme süresi kısalmıştır.

İletim T.İ.K. = Kemik yolu tarafından duyulur. Hava yolu ile duyum alınmaz.

Rinne ( – )

Total T.İ.K. = Yalancı Rinne ( – )

3 – Schwabach;

Kemik yolu ölçümüyle muayene edenin işitme süresi aynı olması prensibine dayalıdır.

4 – Gele:

Stapesin mobil veya fiske olduğunu ortaya koymaktadır. Kulağa basınç uygulanır, test sırasında normal hastalarda değişiklik olurken, hasta kulakta değişme olmaz.

Mobil = Hareketli

Fiske = Hareketsiz

WEBER RİNNE SCHWABACH

Normal T.İ.K. Orta ( + ) Eşit

İletim T.İ.K. Hasta kulak ( – ) Eşit

Sensorinöral T.İ.K. Sağlam kulak Patalojik ( + ) Az – Kısa