Akümetri, Diapozon Testleri
19/12/2014
OAE Testi
19/12/2014

abr

ABR _ Auditory Brainstem Response (İşitsel Beyin Sapı Cevabı )

BERA _ Brainstem Evoked Response Audiometry (Beyin Sapı Tepkisel Cevabı İşitsel )

AEP _ Auditory Evoked Potentials (İşitsel Tepkisel Potansiyel )

BAEP _ Brainstem Auditory Evoked Potentials (Beyin Sapı İşitsel Tepkisel Potansiyel )

İşitsel beyin sapı cevabı olarak çevirebiliriz. ABR cihazı akustik ses uyarılarına karşı oluşan elektro ensefalografik ( beyin dalgaları) hastanın başına yerleştirilen elektrotlarca kaydedilirler. ABR cihazı ile yapılan tarama sırasında hastanın sakin veya uyku halinde olması gerekmektedir. Orta ve dış kulak yolunda bulunan sıvı veya kalıntıları testi etkilememektedir.

ABR işitme sinirinin ve beyin sapı işitme yolunun fonksiyonunu ölçer, ABR testi işitme testi değildir, bazı nörolojik nedenlerden dolayı sinyal alınamayıp çok ileri derece işitme kayıplarında da ABR cevapları elde edilememektedir.

ABR testi hastanın yanıtlarına ihtiyaç duyulmadan hekim tarafından yapılan objektif olarak ölçülebilen bir testtir. Hasta cevabı gerekmediği için bebeklerde, çocuklarda, yaşlılarda, bilinci kapalı veya zekâ geriliği olan hastalarda test yapılabilmektedir.

ABR testinde genel olarak klik uyaran sesi kullanılmaktadır. Klik uyaran geniş frekans bandına sahip, ABR eşiğin en yüksek olduğu uyumu 3000 – 4000 Hz işitme eşiği ile alınmaktadır. Test hazırlık süresinde dikkat edilmesi gereken hususlar, elektrot bölgesinin temizlenmesi ve doğru bir şekilde yapıştırılması, ortamın elektriksel kirlilikten yalıtım yapılmış olması gerekmektedir.

Elektrot tipleri aynı olmakla birlikte, kablo uzunlukları da eşit olmalıdır. Elektrotlar kesinlikle kas üzerine değil kemik üzerine yapıştırılmalıdır.Bağlantı kablolarının yerleşimine dikkat edilip, kullanılacak olan prizin toprak hatlı olmasına özellikle dikkat edilmelidir. Hata yatırılarak ve rahat bir pozisyonda test edilmelidir. Test bitiminde elektrotların temizliğine dikkat edilmelidir.

abr_test