TODER

TODER

Yönetmelik

İŞİTME CİHAZI SATIŞ VE UYGULAMASI YAPAN MERKEZLER HAKKINDA YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; işitme cihazı satış ve uygulaması yapan merkezlere açılış izni verilmesine ve bu merkezlerin işleyiş ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Devamını oku: Yönetmelik

Yönetmelik Üzerine Düşünceler

İŞİTME CİHAZI SATIŞ VE UYGULAMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Aşağıda yazılı metin, Sağlık Bakanlığının  3 Aralık 2008 tarihinde 27073 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren “Ortez Protez ve Ismarlama Olarak Üreten ve/veya Uygulayan Merkezler ile İşitme Cihazı satış ve Uygulaması Yapan Merkezler” hakkındaki yönetmelik üzerine dönen tartışmalara yol göstermek için hazırlanmıştır.

Devamını oku: Yönetmelik Üzerine Düşünceler

Ne Yapmalıyız

NE YAPMALIYIZ?

İşitme Cihazı satış ve uygulama merkezleri ile ilgili EK yönetmelik çıkmış bulunmaktadır. Çıkan yönetmeliğe göre toplam 60 saatte Odyoloji, fizyoloji, işitme cihazı uygulaması ve kulak kalıbı eğitimi vererek meslekle hiç ilgisi olmayan kişiler eğitilecekmiş!! Bugün yaklaşık 2300 mezun odyometrist bulunmakta ve her yıl aramıza 100 meslektaşımız katılmaktadır.

Devamını oku: Ne Yapmalıyız

Ek bilgiler